เวลา กิจกรรม
3.30 น.   ตื่นนอน
4.00-5.30น.   สวดมนต์ทําวัตรเช้า และ นั่งปฏิบัติกลุ่ม
5.45 น.   บิณฑบาตเช้า (เวลาที่แน่นอนของการบิณฑบาตขึ้นอยู่กับเวลาของรุ่งอรุณ)
7.00-7.30น.   ทําความสะอาดกุฏิ
7.30-9.00น.   นั่งปฏิบัติกลุ่ม
9.00-10.00 น.   สอบอารมณ์ / เดินจงกรม / เวลาส่วนตัว
10.10 น.   (โดยประมาณ) บิณฑบาตเพล
13.00-14.30 น.   นั่งปฏิบัติกลุ่ม
14.30-15.30 น.   สอบอารมณ์ / เดินจงกรม
15.30-17.00 น.   นั่งปฏิบัติกลุ่ม
17.00-18.00 น.   สอบอารมณ์ / เวลาการทํางาน / เวลาส่วนตัว
18.00-19.30 น.   ทําวัตรเย็น และ นั่งปฏิบัติกลุ่ม
19.30-21.00 น.   ธรรมเทศนา  (ถ้ามี)

 

2017 © INTERNA