ศูนย์ปฎิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง (Angthong International Meditation Center) พะอ๊อกตอยะ ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 65/6 หมู่ 7 ต.จำปาหล่อ  อำเภอเมือง
อ่างทอง ไทย
โทรศัพท์ :  095-8847979
โทรสาร :  02-3080189
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  061-8354445

การเดินทาง

จากสนามบินสุวรรรณภูมิ

1. เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ลงที่สถานีพญาไท จากนั้นโดยสารรถสาธารณะ ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต2
2. ใช้บริการรถตู้ปรับอากาศสายกรุงเทพ-อ่างทอง ลงที่สถานีขนส่ง จ.อ่างทอง (ประมาณ 90 นาที)
3. ศูนย์ฯ ให้บริการรับ – ส่ง จากสถานีขนส่งอ่างทอง ตามที่มีการนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันค่าบริการ 100บาท/ท่าน/เที่ยว
4. หรือท่านสามารถใช้บริการรถรับส่งที่ขนส่งอ่างทองให้ไปส่งที่ศูนย์
5. Contact Center
E-mail : paauktawya.thailand@hotmail.com 
call center : (66)95 884 7979 , (66) 61 835 4445

จากสนามบินดอนเมือง

1. เดินทางโดยรถแท็กซี่ หรือรถประจำทาง (ฝั่งตรงข้ามดอนเมือง)เพื่อไปขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ซึ่งอยู่
ฝั่งตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ขาออกจากกรุงเทพฯ)
2. ใช้บริการรถตู้ปรับอากาศ สายกรุงเทพ – อ่างทอง ลงที่สถานนีขนส่ง จ. อ่างทอง
3.ศูนย์ฯ ให้บริการรถรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งอ่างทอง ตามที่มีการนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันค่าบริการ 100บาท/ท่าน/เที่ยว
4. หรือท่านสามารถใช้บริการรถรับส่งที่ขนส่งอ่างทองให้ไปส่งที่ศูนย์
5. Contact Center
E-mail : paauktawya.thailand@hotmail.com
call center : (66)95 884 7979 , (66) 61 835 4445

เช่ารถตู้

นัดหมายวันเวลาล่วงหน้าเพื่อเช่ารถตู้ให้ไปรับที่สนามบิน 
โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้ที่ 
E-mail : paauktawya.thailand@hotmail.com
call center : (66)95 884 7979
website : www.paauktawyathailand.org.